DNA

DNA onderzoek in Nederland 
Het DNA onderzoek dat meestal in Nederland gebruikt wordt, is alleen geschikt om vast te stellen of het om een ouder-kind relatie gaat. Zodra je iets anders wilt weten, bijvoorbeeld of twee personen broers of zussen zijn, of iemand je grootvader is, ofwel of een man en een vrouw dezelfde vader hebben, dan geven deze testen onvoldoende, dus een onbetrouwbaar, resultaat.

Genetische Genealogie
De afgelopen jaren zijn in Amerika testen ontwikkeld, die gebruikt worden bij de Genetische Genealogie. Dit zijn testen die het volledige DNA onderzoeken, uitrafelen en vastleggen. Waar een vaderschapstest meestal tussen de 13 en 20 markers (plekjes van je DNA) onderzoekt, doen deze tests dat met ruim 700.000 markers (!).
De uitslag van het onderzoek wordt in een database vastgelegd en wordt vergeleken  met andere mensen die zich hebben laten testen. Op dit moment (juli 2016) zijn dat er circa 4,5 miljoen. Het merendeel van de geteste personen woont in Amerika, maar ook mensen uit Canada, Australië, Engeland, Schotland, Ierland, Scandinavië en andere delen van Europa, laten zich steeds vaker testen.

Waarom is deze trend in Amerika begonnen?
In Amerika wonen nauwelijks Amerikanen. Alleen de Indianen kunnen aanspraak maken op deze titel. Bijna alle inwoners van Amerika zijn van Europese afkomst. Veel mensen maken een stamboom, omdat ze benieuwd zijn waar hun familie oorspronkelijk vandaan kwam. Een DNA test ondersteunt dit onderzoek, omdat ook uit je DNA is vast te stellen uit welk deel van de wereld je voorouders kwamen.

Hoe kan een DNA test mij helpen familie te vinden?
Als je DNA is onderzocht, kan het vergeleken worden met dat van anderen. Er is altijd een kleine kans dat een direct familielid zich ook heeft laten testen, maar daar moet je geluk mee hebben. De kans is vele malen groter dat een verdere verwant zich heeft laten testen, bijvoorbeeld een achter-achter-achterkleinkind van een zus van je betovergrootmoeder. Ook die verwantschap wordt door dit soort testen vastgesteld. Je weet dan nog wel niet direct wie je vader of grootvader is, maar je hebt wel een gemeenschappelijke voorouder gevonden van jezelf en een ver familielid. Door verder genealogisch (stamboom) onderzoek uit te voeren kun je uiteindelijk terecht komen bij je directe familielijn en daardoor de identiteit van je (groot)vader kunnen vaststellen. Dit is soms veel werk en vraagt een lange adem, maar het is mogelijk. Op deze manier vinden mensen in Amerika dagelijks hun biologische familie.

Wil je meer informatie of wil je de zoektocht naar je familie met DNA door ons laten uitvoeren, stuur dan een mailtje naar dna@iemandzoeken.nl of bestel via dit adres meteen een DNA verwantschapstest met begeleiding vanaf €395.

Lees hier het blog van Els over DNA

Zelf doen?
Wil je dit zelf gaan uitzoeken, vraag dan een autosomaal DNA thuistest aan bij een van de 3 grote laboratoria in Amerika: Ancestry, 23andMe of FamilyTreeDNA. Voor bevrijdingskinderen raden wij Ancestry aan, houd wel rekening met bijkomende kosten, zoals een betaald Ancestry abonnement. Doe dit alleen als je genoeg basiskennis hebt van DNA en genealogie.